Látomáskeresés Szertartás - Vision Quest Ritual (szerző: Majercsik János Oguz)

A LÁTOMÁSKERESÉS SZERTARTÁS 

 

„Egy nap, egy esztendő

Két nap, két esztendő

Három nap, három esztendő

Négy nap, négy esztendő

 

Nagyapák, Nagyanyák gyertek

Nagyapák, Nagyanyák gyertek”

 

Ez a világ hajnalára visszanyúló beavatási szertartás valamilyen formában mindenhol létezett földünkön. Kulturális nyomai a mai napig fellelhetőek minden fajta szellemi tanításban, a nagy világvallásoktól a népmeséken keresztül a törzsi tradíciókig, bizonyos társadalmakban és helyeken pedig még mindig élő hagyomány. A klasszikus sámáni útnak, legyenek bármekkora földrajzi és kulturális különbségek a különféle hagyományok között, talán a legfontosabb része. Bármilyen sámáni munkához, legyen az gyógyítás, tanítás, lélek-kísérés vagy bármi más, alapvető feltétele az elhívás, amely leginkább álmok, látomások formájában érkezik, de jellemzője egyfajta belső hajtóerő is ilyenkor, ami folyamatosan arra ösztönöz minket, hogy minden áron ezen az úton járjunk. Van, ahol a szellemvilágból jön a hívás, máshol a fizikai testben lévő tanító jelzi, hogy itt az idő, sok esetben pedig egyszerre történik meg mindkettő. Van, ahol alaposan felkészülnek rá, van, ahol spontán módon következik be ez az extázisszerű állapot. A lényege viszont mindenhol ugyanaz: napokig tartó emberfelettinek számító beavatási szertartás megélése, amely testi-lelki-szellemi szinten egyaránt hat.

 Fizikai szinten jellemző ilyenkor a napokig tartó egyedüllét, száraz böjt, amikor sem ételt sem vizet nem fogyaszt a jelölt, pár négyzetméterre korlátozott a mozgástér. Lelkileg az extrém körülmények hatására egy idő után felszínre törnek az egyén legmélyebb félelmei, kétségei, vágyai, szembesül saját eddigi életével, megismeri igazi Önvalóját. Szellemileg megláthat és megérthet a sorsával kapcsolatban olyan összefüggéseket, nézőpontokat, amelyek gyökeresen megváltoztathatják az életről alkotott felfogását, különös tekintettel saját egyéni életére. 

A napokig tartó beavatási időszak alatt jelentősen megváltozik, kitágul a tudat érzékelése, a régi hagyományokban ilyenkor minden pillanatot, mozzanatot a látomás részének tartottak az első perctől az utolsóig. Legyen az álom, gondolat, az állatok jelzései, szakadó eső, tűző napsütés, félelmek, fájdalom, öröm. A nappalok és éjszakák megélésének összessége adja a látomás-élményt; a fizikai viszontagságok és próbatételek segítenek átlépni a hétköznapi tudatállapotból egy tágabb érzékelésű úgynevezett megváltozott tudatállapotba, amikor az elfogadott és ismert felületes információ-áramlásnál sokkal intenzívebb és mélyebb érzéseket és élményeket tapasztal meg a jelölt. Ez az álomidő, amikor már nincs külvilág és belső világ, csak a pillanat megélése van. Már nem külső szemlélője, megfigyelője az ember a világnak, hanem újra szerves része.  A beavatódás által az illető spirituálisan újra megszületik, ténylegesen egy másik ember tér vissza a közösségbe.

Ez a szertartás nem veszélytelen, nem a tömeges önismereti mozgalmak útja. Erős jellemet és erős vezetőt kíván, hogy ne kudarc legyen belőle, hanem valódi beavatási élmény. Napokig nem enni, nem inni, a legtöbb ember számára kibírhatatlannak tűnik, napokat és éjjeleket teljesen egyedül tölteni a természetben mindenféle kommunikációs eszköz és mindennemű hétköznapi elfoglaltság, tevékenység nélkül, mára elképzelhetetlennek számít. Mindezt pár négyzetméteren legalább három-négy napon át, de ez bizonyos esetekben jóval hosszabb idő is lehet. Lehetetlen? Nem, vannak, akik jelen korunkban is végigjárták ezt az utat, és másokat is el tudnak idáig vezetni, végig kísérnek az ösvényen, melynek a végén semmi sem lesz olyan az életedben, mint előtte volt. Keresd őket, és rájuk találsz!

 

Majercsik János Oguz                                                                                                                    2012. április 24. 

 

 

VISION QUEST RITUAL

 

 “One day, one year

Two days, two years

Three days, three years

Four days, four years

 

Come grandfathers, come grandmothers

Come grandfathers, come grandmothers”

 

This ritual has its origins at the dawn of the world and it existed with slight differences all over the world. Moreover, its cultural traces can be found on all spiritual paths, stemming from great world religions through stories, to tribal traditions, and in some cultures and places it is still a living tradition. In other words, it is the essential part of the classical shaman path, even if there are differences among traditions.

Thus, for any shaman’s duty, such as healing, teaching, soul guiding or anything else, the most important condition is the calling, which appears through dreams, visions, or an inner drive which urges us to follow this path. There are cases when the calling comes from the world of the spirits, or a guide tells when the right moment has come, or there are cases when both happen at the same time. There are places where people prepare thoroughly, or places where this ecstasy state of mind is felt spontaneously. But, its essence is similar everywhere, it is the experiencing of the initiation ritual, which is considered a superhuman state of consciousness that can last for several days.

On the physical level, the candidate must stay in solitude, by fasting and he/she cannot drink or eat and he/she must stay between some limited square meters. 

On the psychic level, the extreme limitations will cause the emergence of the deepest fears, doubts, desires s/he will have to face his/her present life, and realize his/her Higher Self.

The candidate may see or understand connections related to his/her destiny, the points of view can change totally, all this can change radically his/her perceptions about the world, and it can influence his/her entire life.

During the initiation period, which can last for some days, he/she encounters an expanded consciousness, and according to old traditions, all moments, moves are important parts of the vision, from the first moment till the last moment. Either it is in the form of a dream, thought, animal signs, pouring rain, hot sun, fears, pain or joy.

Not only the state of consciousness during the day but also the ones during the night cause the vision, the physical circumstances and tests help to go beyond the daily consciousness and to encounter an altered state of consciousness, when the candidate can feel a more intense and deeper state which is superior to shallow information gathering.

This is the time of the dream, when there is no outside or inside world, only the persistence of the present moment. The person is no more a witness from outside, but a main part of it. Now the candidate is born again spiritually, a new person is returning to the community.  

This ritual has its own dangers, this is the reason why, it is not the path of grand masses of people. It requires a strong personality and leader, in order to encounter a true initiation and not a failure.

 

 

Most of the people will think that it is impossible to fast for days, to stay in solitude in the nature during the day and night, without any forms of communication, daily routine or habits.

All this takes place within strict physical limits for 3-4 days, or even for more days. Is it impossible? No, it is not. There are people who had already walked on this path and they could lead the way and at the end of it nothing will be the same in your life. Look for them and you will find them!

 

Majercsik János Oguz                                                                                                                    April 24th 2012

 

 vissza a olvasnivalóhoz


---
vissza az elejére